Vyhľadať
Close this search box.

Manifest

CUBE HOLE Gallery

Diskriminácia kam sa pozrieš. Mnohé menšiny už majú svoje komunitné centrá, svojich ombudsmanov, donorov, odbory, zastupujúce organizácie i ochrancov v treťom sektore.

Bežný talentovaný výtvarník má k dispozícii desiatky galérií, predajných výstav, podporu kurátorov, sympózií, grantov,… Kto však kedy riešil tých netalentovaných?

Kde môžu vystaviť svoj talent, jedinečné opusy a diela netalentovaní výtvarníci inde, ako v galérii na to určenej? A práve na tento popud vznikla:

Prvá národná online galéria
pre netalentovaných výtvarníkov

Multikulturálny online priestor pre všetkých netalentovaných, ktorým stačí mať z toho radosť, robiť si z toho prdel a nebrať sa príliš vážne. Veríme, že je nás na Slovensku viac.

Návrat hore