cube hole gallery

prvá národná galéria pre netalentovaných výtvarníkov

Paleta života

alebo diskrétny vstup do duše slovenského záhradkára

Čakajúci

Muž čakajúci na príchod motorového vlaku.

Falus

Iba pár slov k monumentálnemu dielu Falus. Treba otočiť obraz o 180 stupňov alebo pochopiť. Pozorný a vnímavý obdivovateľ autorovho Falusu si uvedomí, že majster Sporák už

Vták vtákov

alebo farebná mentálna evolúcia nepokoreného jedinca s narcistickým sklonom

Nehoří

alebo tŕňový opasok prihriateho tanečníka

Scroll to Top