Vyhľadať
Close this search box.

Zimná krajina

alebo slabý pokus o vytvorenie abstraktného diela

untalented artist:

Sprievodné a objasňujúce slovo správcov galérie:

Chabý pokus o amatérske umenie dopadol lepšie ako by sa čakalo.

Na portfóliu našej rozpustilej galérie sa objavil nový typ diela. Je to typ kolorizovaného umenia pre široké masy, kde si divák nemusí pracne domýšlať, čo autor svojou patlaninou chcel povedať.

Spektrum.

Na plátne je strom. A krík a panoráma krajiny. Niekto by tam našiel aj hrad. Čože už nad tým meditovať?

Planí odborníci so slovníkom cudzích slov v ruke bezpochyby nájdu v diele významy, inotaje, poukazy na dejinné udalosti či premárnenú sexuálnu príležitosť. Veď čo už. My tam vidíme strom.

A za stromom plachého umelca s dušou romantika so štetcom v upracovaných drevorubačských rukách. Ale s úprimnosťou a odvahou v hrudi jemu samou! A s urputnosťou vlastnou zanietenému amatérovi.

Sláva mu!

pro kur árt or Cube gallery Ján Kovaľ

Pre úplnosť ešte odcitujeme autentickú reakciu autora Imré Sporáka:

„Ja sa už na to fakt vyserem“

Dielo má nezvyčajný rozmer, 297 x 210mm a je maľované na školskom výkrese.

Po dohode s autorom sme sa rozhodli, že je nepredajné. Autor sa ho rozhodol bezplatne venovať niektorej z desiatok galérii, ktoré si potrebujú napraviť renomé po neúspešnej predchádzajúcej výstave.

Návrat hore