Nordic Walking, teda severská chôdza má svoj pôvod vo Fínsku...